WordPress Plugin

Doordat ik in mijn dagelijks werk soms te maken heb met WordPress sites waar het niet altijd mogelijk is om binnen een Theme prestatie aanpassingen doen, heb ik zelf een een aparte WordPress plugin ‘Performance Tweaks‘ geschreven zodat dit toch mogelijk is.

Deze is gratis te downloaden en voor iedereen vrij te gebruiken.

Momenteel bevat de plug-in de volgende prestatie opties:

  • ContactForm7 Smart Loader: Verwijdert CSS en JavaScript uit ContactForm7 op pagina’s zonder formulier.
  • Schakel Advanced Custom Fields op frontend uit: ACF of geavanceerde aangepaste velden is een WordPress plugin om Advanced Custom Fields metaboxen op uw site te maken. De meeste sites gebruiken ACF om metaboxen weer te geven in het beheerdersgedeelte van de site en gebruiken deze zelden aan de frontend. Desondanks laadt ACF ook JS/CSS-bestanden op de frontend, wat meer bronnen aan de frontend aan uw site kan toevoegen.
  • Emoji Unloader: Verwijdert Emoji CSS en JavaScript van pagina’s.
  • JavaScript uitstellen: Voegt een defer attribuut toe aan JavaScript bestanden. Het defer attribuut vertelt de browser niet te wachten op het script. In plaats daarvan zal de browser doorgaan met het verwerken van de HTML en het bouwen van de DOM. Het script laadt “op de achtergrond” en wordt vervolgens uitgevoerd wanneer de DOM volledig is opgebouwd.
  • Async JavaScript: Voegt het async attribuut toe aan JavaScript bestanden. Async scripts worden op de achtergrond geladen en worden onmiddellijk uitgevoerd.
  • Querystrings verwijderen: Verwijder querystrings uit statische resources. WordPress voegt standaard een queryreeks toe aan alle CSS- en JS-bestanden die op uw site worden gebruikt. Het hebben van deze queryreeks kan ertoe leiden dat sommige CDN’s deze bestanden niet in de cache plaatsen.
  • DNS Single Post Prefetch: Schakel DNS Prefetching in op enkele berichten, dus wanneer een gebruiker op een enkele post of pagina of een aangepast berichttype is en op de link voor de startpagina klikt, wordt de startpagina zonder vertraging geopend. Opmerking: DNS Prefetching werkt alleen met HTTP2.
  • XML-RPC uitschakelen: De WordPress XML-RPC is een specificatie die tot doel heeft de communicatie tussen verschillende systemen te standaardiseren. Het gebruikt het HTTP-protocol en XML als coderingsmechanisme waarmee verschillende gegevens kunnen worden verzonden. Gebruik je een desktop gebaseerde applicatie om berichten voor je blog te schrijven? Als dit niet het geval is, kunt u XML-RPC het beste op uw site uitschakelen, omdat dit ook kan worden gebruikt om een ​​DDOS-aanval op uw site uit te voeren.
  • Schakel WordPress Heartbeat uit: WP Heartbeat API werkt door het admin-ajax.php bestand aan te roepen en op een server met weinig geheugen of gedeelde hosting kan dit een website aanzienlijk vertragen.
  • Beperk post-revisies: Beperk het aantal post-revisies tot een maximum van 5. Dit kan helpen om de omvang van de database te verkleinen.